Toekomst Het Anker

Onderstaande brief is deze week namens de Bornse Watersportverenigingen verstuurd naar de volledige gemeenteraad en het college om nogmaals aan te dringen op volledige medewerking aan de modernisering van het zwembad in Het Anker.

  • Datum: 27-10-2023
  • Betreft: zwembad Het Anker

Geacht college en gemeenteraad,

Deze brief is aan u gericht vanuit de gezamenlijke huidige en hopelijk ook toekomstige watersportverenigingen die gebruik maken van het zwembad binnen de sportaccommodatie Het Anker in Born.

Op dit moment is de vernieuwbouw van de sportaccommodatie het Glanerbrook in volle gang. Onderdeel van dit project de plannen van de gemeente is het realiseren van een 50 meter wedstrijdbad en parallel daaraan het uiteindelijk centraliseren van zwemvoorzieningen binnen de gemeente Sittard-Geleen.

Concreet verwachtten alle Bornse watersportverenigingen dat de dit voor onze verenigingen een bestaansrisico zal meebrengen. Leden en vrijwilligers wensen de overstap naar Geleen niet te maken. Zowel de ligging alsook de keuze voor een 50 meter wedstrijdbad, die specifieke doelgroepen zeker aanspreekt, kan weinig aansluiting vinden bij de wensen en behoeften van onze leden.

U kunt zich dan ook misschien wel voorstellen dat het bericht dat het zwembad in Het Anker in zijn huidige vorm mogelijk blijft bestaan met grote vreugde is ontvangen. Daar het risico van ledenverval voor onze verenigingen verdwijnt, kunnen we vol energie een soort van doorstart maken. De vrijwilligers zijn reeds aan de slag gegaan en we zien het aantal leden weer stijgen met vooral ook een diversere groep van mensen. Ook wij als watersportverenigingen zien dat tijden veranderen, er demografische ontwikkelingen zijn, en er anders naar sport en vrijetijdsbesteding gekeken wordt. De geleidelijke overgang van een prestatiecultuur naar een welzijnscultuur zijn voor onze verenigingen goed merkbaar. De voorzieningen die Het Anker ook in de toekomst te bieden heeft maakt dat we als verenigingen gemakkelijker en beter kunnen meebewegen in de veranderende manier waarop er naar sport en vrijetijdsbesteding wordt gekeken.

We willen u dan ook met klem verzoeken die positieve ontwikkelingen verder te blijven ondersteunen en uw stem en medewerking te verlenen aan de volledige modernisering van Het Anker. De compacte en bescheiden zwemvoorziening in Het Anker maakt het mogelijk dat de diverse watersportverenigingen en hun vrijwilligers een grote groep burgers uit de gemeente en de regio kunnen bereiken en daarbij een zeer gevarieerd palet aan (sport)activiteiten kunnen aanbieden, niet ver van huis, makkelijk bereikbaar en ook niet onbelangrijk tegen een gunstig tarief.

We hebben vernomen dat de strategie van de gemeente is dat de tarieven voor Het Anker gelijkgesteld gaan worden aan de tarieven die voor het Glanerbrook gaan gelden. We willen u vragen hiervan af te zien. Met het realiseren van de zwemvoorzieningen in Geleen wordt er in onze ogen bewust gekozen voor een bovenregionale luxueuze zwemvoorziening met een bijbehorend kostenprofiel. Door de tarieven van het Glanerbrook en Het Anker aan elkaar te koppelen maakt u in onze ogen de kosten voor de Bornse watersportverenigingen onnodig hoger en medeafhankelijk van de bovenregionale ambities van anderen.

We willen vooral aangeven dat de Bornse watersportverenigingen zich thuis voelen binnen Het Anker en het ook echt als onze thuisbasis zien. We hopen dan ook dat u het verder mogelijk maakt dat de positieve ontwikkelingen die nu zijn ingezet rondom Het Anker voortgezet kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

  • Duikclub de Walrussen
  • Onderwatersportvereniging ’t Anker Born
  • Reddingsbrigade Watervrienden Sittard
  • Watervrienden Neptunus Born

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven