Vacatures

Watervrienden Neptunus Born is een gezellige vereniging waar je kan zwemmen voor diploma’s, wedstrijd zwemmen, recreatief zwemmen en master zwemmen. We leiden zelf, in samenwerking met onze partners, onze instructeurs, trainers en officials op die daarom allemaal beschikken over erkende diploma’s of licenties. Watervrienden Neptunus is een vereniging van vrijwilligers en alle functies binnen onze vereniging zijn dan ook onbetaald.

Op dit moment zitten wij als vereniging in de gelukkige omstandigheid dat een aanzienlijke groep enthousiaste leden/vrijwilligers hebben. Echter hebben we nog steeds niemand gevonden die de hamer wil overnemen.

We zijn dan ook op zoek naar een gemotiveerde en gedreven voorzitter, waarbij ervaring met de zwemsport  geen directe vereiste is. Uiteraard betreft het een niet betaalde functie en is affiniteit met het verenigingsleven en vrijwilligerswerk wel een voorwaarde. Omdat we ook nog steeds een groeiende vereniging zijn is extra hulp ook altijd welkom. Daarom naast de functie van voorzitter hieronder ook een kort overzicht van functies/taken waarvoor extra versterking altijd welkom is.

Voorzitter

Doel van de functie:
Doel: het leiden en besturen van de vereniging en het algemeen bestuur van de vereniging.

Verantwoordelijkheden:
De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de leden en vrijwilligers van de club. Naar buiten toe vertegenwoordigt de voorzitter de organisatie. Namens de leden en de vrijwilligers verzorgt de voorzitter de contacten met andere organisaties en de gemeente.

De belangrijkste taken zijn:

 • Bewaakt de statuten;
 •  Ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur;
 • Vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe, onderhoudt contacten met belangrijke instanties;
 • Bereidt de bestuursvergaderingen voor in samenspraak met de secretaris;
 • Zit de bestuursvergaderingen voor;
 • Stelt (samen met de secretaris) een agenda op;
 • Bevordert een efficiënt en plezierig vergaderklimaat;
 • Vat duidelijk samen wat er besproken en besloten is;
 • Checkt of de besluiten ook echt worden uitgevoerd;
 • Is medeondertekenaar van officiële stukken.

Bevoegdheden/functie eisen:

 • Op de eerste plek coördineren (van activiteiten) en leidinggeven;
 • Leiden van de vergadering en het nemen van besluiten;
 • Inspireren van bestuursleden;
 • Stimuleren van de samenwerking en delegeren van taken;
 • Bemiddelen tussen partijen;
 • Communiceren;
 • Representatie.

Plaats in de organisatie:
De voorzitter vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur. In een bestuur ziet de voorzitter erop toe dat de verschillen tussen de leden niet te groot worden door een goede taakverdeling toe te passen.

Belangrijke contacten heb je met:
De voorzitter is de spreekbuis van het bestuur naar de leden en vrijwilligers van de club. Naar buiten toe vertegenwoordigt de voorzitter de organisatie. Namens de leden en de vrijwilligers verzorgt de voorzitter de contacten met andere organisaties en de gemeente

Belangrijkste werkomstandigheden en mogelijkheden:
Hoewel formeel gezien de voorzitter niet de exclusieve baas is van een organisatie, geldt hij of zij vaak wel als eerste aanspreekpunt. Binnen het bestuur heeft de voorzitter ook de meest centrale taak: leiding geven aan het bestuur en – samen met anderen – leiding geven aan het samenwerkingsproces.

Vaardigheden:

 • Vermogen om in teamverband te werken en daar leiding aan te geven;
 • Goede sociale eigenschappen;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Ervaring met onderhandelen;
 • Ervaring met conflicthantering.

Verwachte tijdinspanning:

 • Gemiddeld 10 uur in de maand;
 • Flexibel in te delen;
 • Geen vaste dagen, alleen;
 • wel ongeveer 12 vergaderingen per jaar
 • Doorlopend gedurende het hele seizoen

Trainer:

Watervrienden Neptunus heeft  een aantal vaste trainers voor de wedstrijdploeg. Daarnaast is er ook een groep actieve leden uit de wedstrijdploeg die het leuk vinden hun kennis en ervaring over te dragen aan de jongere zwemmers. Dat maakt dat we op dit moment voldoende trainers beschikbaar hebben voor de wedstrijdploeg. Wel is er een groeiende groep recreatieve zwemmers en oud wedstrijdzwemmers die graag onder begeleiding van een trainer aan de slag willen. Bij deze groepen staat niet zozeer het presteren op de voorgrond, maar vooral het actief bezig zijn en werken aan je eigen persoonlijke doelstellingen. Mochten deze doelgroepen als trainer je aanspreken dan zien we je graag bij ons aan “de bak” staan.

Zweminstructeur:

Ook hier hier hebben de gelukkige omstandigheid dat we over voldoende (geschoolde) zweminstructeurs beschikken. Toch willen we graag onze groep van zweminstructeurs uitbreiden. Reden is dat we met wat meer mensen gemakkelijker in onze planning van de lessen kunnen inspelen op privé omstandigheden zoals werk, stage, vakanties etc.  Daarnaast zijn we genoodzaakt om te werken met een wachtlijst. Met wat meer hulp zou het mogelijk moeten zijn om deze wachtlijst wat weg te werken en mogelijk meer kinderen te laten instromen bij de zwemlessen.

Ook is het mogelijk om binnen de zwemvereniging verschillende scholingen voor zweminstructeur te volgen. Meestal zijn deze kosteloos, maar de belangrijkste voorwaarde is dan wel dat je nog enige tijd als vrijwilliger aan de Watervrienden Neptunus verbonden blijft. Heb je interesse of vragen neem dan contact op. De contactgegevens staan onderaan op de pagina.

Webmaster:

We hebben binnen de vereniging  een gedreven en enthousiaste webmaster die goed thuis is in WordPress. Helaas zijn de overige leden die helpen met het vullen en onderhouden van de website dit veel minder. Dus als je kennis en ervaring hebt met WordPress en het leuk en uitdagend vindt een website up to date te houden en het onderste uit de kan te halen met de mogelijkheden die WordPress te bieden heeft, dan komen we graag met je in contact.

Officials:

Bij een zwemwedstrijd zijn niet alleen wedstrijdzwemmers en trainers aanwezig. Daar omheen is een hele groep vrijwilligers betrokken om een zwemwedstrijd mogelijk te maken. Een deel van de vrijwilligers zijn de officials zoals de tijdwaarnemer, keerpuntcommissaris, starter, jurylid, kamprechter en scheidsrechter maar ook andere ondersteuners zoals een typiste, omroeper, omloop e.d.

Mocht je op een of andere wijze graag willen ondersteunen bij zwemwedstrijden als official of in een andere hoedanigheid dan bespreken we graag me je de mogelijkheden. Ervaring is niet noodzakelijk, interne scholing en begeleiding is zeker mogelijk.

Commissielid:

Niet alleen in het zwembad, maar ook daarbuiten zijn er verschillende activiteiten die georganiseerd en begeleid moeten worden. Enkele voorbeelden zijn de kaderdag, Sinterklaas, clubkamp, kerstattentie etc.  Vaak zijn dit soort activiteiten ondergebracht in verschillende commissies zoals de activiteitencommissie, kampcommissie e.d. Hou je van organiseren en regelen en wil je graag aan de slag buiten het water en denk je over vaardigheden en enthousiasme te beschikken die goed binnen de vereniging passen, neem dan gerust contact op voor de mogelijkheden.

Contact:

Spreekt een van bovenstaande functies of taken je aan, of zou je jezelf op een andere manier willen inzetten voor de Watervrienden Neptunus dan kun je per email contact opnemen met: info@wvneptunus.com

Scroll naar boven