Wedstrijdzwemmen

Onze trainingen

Plezier in zwemmen is belangrijk. Onze trainers motiveren de zwemmers om goede prestaties neer te zetten. Hiervoor worden er elke week trainingsschema’s gemaakt om de prestaties en de techniek te verbeteren. De trainingen bestaan uit duur-, sprint-, kracht- en wedstrijdtrainingen. Geoefend wordt met verschillende materialen.

Zo worden techniekaanwijzingen voor de verschillende zwemslagen gegeven en wordt ook lesgegeven in starten en keren. Dit alles is erop gericht om met meer uithoudingsvermogen en telkens sneller te kunnen zwemmen. Afhankelijk van zwemtempo en techniek hebben we verschillende banen beschikbaar.

Dinsdag- en donderavond traint de wedstrijdploeg van onze vereniging.

Dag Tijd Deelnemers
Dinsdag 18:00 -19:00 Junioren (7 t/m 12/13 jaar)
Dinsdag 19:00 -20:00 Senioren (> 12/13 jaar)
Donderdag 18:00 -19:00 Junioren (7 t/m 12/13 jaar)
Donderdag 19:00 -20:00 Senioren (> 12/13 jaar)

Het eerste uur trainen de jongste en het tweede uur de oudere en de snelste zwemmers. Tijdens een training wordt er veel aan de techniek gewerkt en wordt er naar iedere wedstrijd toegewerkt. Bij het tweede uur wordt er minder aandacht aan de techniek besteed, maar wordt er gekeken welke wedstrijd komt.

Eens in de paar weken hebben we op zondag een wedstrijd. Dan gaan we met een bus gezamenlijk naar de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd worden er regelmatig PR’s ( Persoonlijk Records) gezwommen. Dit is altijd mooi om te zien, want daar trainen de zwemmers natuurlijk voor.

Welke zwemkleding heb je nodig?

 • Een zwempak of zwembroek, een zwembril en eventueel een badmuts.

Wedstrijden

Bij de Watervrienden Neptunus kunt u meedoen aan diverse zwemwedestrijden en –competities, zowel in binnen- als in het buitenland. Wij nemen o.a. deel aan de landelijke zwemcompetitie van Watervrienden Nederland. Dit zijn 4 wedstrijden per jaar die worden gezwommen door het hele land. Verder doen we mee met verschillende sprint- en limietwedstrijden, Nederlandse zwemkampioenschappen, langafstand- en langebaanwedstrijden.

Uitleg opstelling van de zwemmers

Alle zwemmers worden volgens de NCS-reglementen ingedeeld in de volgende leeftijdscategorieën.

A = 7, 8 en 9 jaar

B = 10 en 11 jaar

C = 12 en 13 jaar

D = 14 en 15 jaar

E = 16 en 17 jaar

F = 18, 19 en 20

G = 21, 22 en 23 jaar

H = 24 jaar en ouder

Voor de categorie bepaling geldt dat in het seizoen dat een deelnemer een leeftijd bereikt, gerekend met als peildatum 31 december van dat seizoen.

WVNL-Landelijke Zwemcompetitie

De WVNL Landelijke Zwemcompetitie is een competitie waaraan de wedstrijdzwemmende verenigingen van de NCS deel kunnen nemen. Dit kan met één of meerdere ploegen per vereniging of met een combinatieploeg bestaand uit leden van meerdere verenigingen. De competitie is opgedeeld in verschillende regio’s. In iedere regio zijn er maximaal zes ploegen ingedeeld.

De ploeg met het laagste aantal punten (seconden) na afloop van de finalewedstrijd mag zich “KAMPIOEN WVNL-LANDELIJKE ZWEMCOMPETITIE’ van dat seizoen noemen.

In de NCS LZC wedstrijden worden de categorieën A & B gecombineerd tot één categorie A/B en dit wordt ook zo gedaan met de categorieën E & F tot categorie E/F.

Hoe kan een zwemmer punten verdienen voor het team op één van de competitie dagen?

Een zwemmer verdient al punten (seconden) voor het team door deel te nemen aan de onderdelen waar hij door de Ploegleider voor is ingedeeld. Elke zwemmer verdient dus altijd punten voor de vereniging door mee te doen, ook al wordt hij/zij laatste. De zwemmer kan natuurlijk meer punten verdienen op het gezwommen onderdeel door een snellere tijd te zwemmen. Als we geen deelnemers hebben

Hoe kunnen wij als team ervoor zorgen dat wij zo hoog mogelijk op de ranglijst komen te staan?


   • Door met het maximum aantal zwemmers mee te doen aan de wedstrijd.


   • Door zo snel mogelijk af te melden voor de wedstrijd als je niet kunt zo dat de ploegleider tijdig vervanging kan zoeken.


  • En natuurlijk met zijn allen ons uiterste best doen.

Nederlandse (Jeugd) Kampioenschappen WVNL


De Nederlandse Zwemkampioenschappen WVNL worden elk jaar op de tweede zondag van februari en de derde zondag van april gehouden. Aan deze wedstrijden mogen zwemmers deelnemen in de leeftijdscategorieën D, E, F, G en H.

De Nederlandse junioren Zwemkampioenschappen WVNL worden elk jaar op de tweede zondag van december gehouden. Aan deze wedstrijd mogen zwemmers deelnemen in de leeftijdscategorieën A, B en C.

Alleen deelnemers met een tijd, die voldoen aan de limiet of vervangende tijd, kunnen worden ingeschreven. De tijden dienen gezwommen zijn in de periode van 1 jaar voorafgaand aan de sluiting van de inschrijving van de betreffende wedstrijd. De behaalde limiet- en vervangende tijden moeten controleerbaar zijn middels door de CWZ goedgekeurde processen-verbaal.

Naar aanleiding van de binnengekomen inschrijvingen deelt de CWZ de deelnemers in.

Voor de Nederlandse Zwemkampioenschappen WVNL geldt:

Iedere opgegeven deelnemer die de limiettijd op zijn afstand heeft gehaald is zeker van plaatsing;


   • Eventuele niet volle series zullen worden aangevuld met deelnemers die de vervangende tijd hebben gehaald;


   • Inschrijvingen met een vervangende tijd voor een programma die niet zijn geplaatst, zullen op de reservelijst worden geplaatst;


  • Late inschrijvingen zullen in de plaatsingsvolgorde worden geplaatst onder de zwemmers met een vervangende tijd en kunnen op basis van een eventuele limiet niet per definitie aanspraak maken op een startplaats.

Voor de Nederlandse Junioren Zwemkampioenschappen WVNL geldt:


   • Er zullen geen limiet- en/of vervangende tijden worden vastgesteld;


   • Plaatsing vindt in eerste instantie plaats op basis van geldige inschrijftijden;


   • Het maximaal aantal te zwemmen series wordt bepaald aan de hand van de maximaal beschikbare zwemtijd;


   • Inschrijvingen voor een programma die niet zijn geplaatst, zullen op de reservelijst worden geplaatst;


   • Inschrijvingen zonder geldige inschrijftijd zullen in de plaatsingsvolgorde worden geplaatst onder de zwemmers met een geldige inschrijftijd;


  •       Late inschrijvingen zullen in de plaatsingsvolgorde worden geplaatst onder de tijdig ingeschreven zwemmers zonder een geldige inschrijftijd.

WVNL-Lange Baan Wedstrijden

De WVNL langebaankampioenschappen bestaan uit een tweetal wedstrijden. De wedstrijden worden elk jaar op de laatste zondag van de maand maart en de eerste zondag van de maand juni gehouden.

Beide wedstrijden worden verzwommen in een 50m bassin. Verdeeld over de beide dagen staan alle persoonlijke 50, 100 en 200m zwemnummers op het programma, met uitzondering van de 100m wisselslag. De allerjongste zwemmertjes kunnen hierbij nog niet deelnemen aan de 100 en 200m nummers.

Verenigingen kunnen voor deze wedstrijden zwemmers inschrijven met resultaten van door de WVNL goedgekeurde wedstrijden. Naar aanleiding van de binnengekomen inschrijvingen zal de CWZ startplaatsen toekennen aan de snelste zwemmers per onderdeel. Indien er nog plaatsen over zijn kunnen deze worden toegekend aan zwemmers zonder geldige inschrijftijd.

Net zoals de WVNL-Nederlandse zwemkampioenschappen gaat het hier om individuele resultaten en niet om een verenigingsresultaat zoals bij de landelijke zwemcompetitie. Er worden in een seizoen beide wedstrijden worden verzwommen in een 50m bassin. Net zoals de NZK-wedstrijden gaat het hier om individuele resultaten en niet om een verenigingsresultaat zoals bij de landelijke zwemcompetitie.

WVNL Langeafstandwedstrijd

Met ingang van het seizoen 2018-2019 is de WVNL Langeafstandswedstrijd aan de kalender toegevoegd. Tijdens de wedstrijd staat de 400m vrij, de 400m wissel, 800m vrij en 1500m vrij op het programma.

De 400m vrij en 400m wissel worden zoals bij andere wedstrijden gebruikelijk is met één zwemmer in een baan gezwommen. Bij de 800m en 1500m zullen we echter starten met twee zwemmers per baan, dit om binnen de beschikbare tijd meer zwemmers de mogelijkheid te geven deel te kunnen nemen. Bij deze wedstrijd is het mogelijk om zonder geldige inschrijftijd in te schrijven.

De verenigingen moeten zelf voor de banentellers bij de 800m en 1500m zorgen. De CWZ zal de telborden ter beschikking stellen.

Masters

Als je als zwemmer 20 jaar of ouder bent, kun je deelnemen aan de Masterwedstrijden. De WVNL zwemkampioenschappen wordt ieder jaar op de laatste zondag van januari gehouden. Het WVNL Masterzwemmen beoogt conditieverbetering en sportieve vriendschap onder deelnemers.

De leeftijdsgroepen bij het WVNL Masterzwemmen worden bepaald door het zwemnummer, te weten:


   • Individuele zwemnummers.


  • Estafette zwemnummers.

Bij individuele zwemnummers worden de zwemmers in 5-jarige leeftijdsgroepen opgedeeld, zo ver doorgaand als nodig. Bv. 20-24, 25 – 29, 30 –  34, 35 – 39, 40 – 44, 45 – 49 en 50 – 55.

Bij estafette zwemnummers worden de estafetteploegen ingedeeld in leeftijdsgroepen afhankelijk van de som van de leeftijden van de ploegleden in hele jaren. Bv. voor een estafetteploeg van 4 leden geldt dan: 100 – 119, 120 – 159, 160 – 199, 200 – 239, en zo ver doorgaand als nodig.

Ook zijn er verenigingen die wedstrijden organiseren voor de masters.

Zuidcompetitie

Wij doen ook mee aan de Zuid Competitie. Dit is een onderlinge competitie van een aantal bij de NCS aangesloten wedstrijd zwemmende verenigingen in het zuiden van ons land. Deze competitie bestaat uit 2 sprintwedstrijden en 4 algemene wedstrijden. Op de sprintwedstrijden worden 25m en 50m afstanden gezwommen en estafettes. Op de algemene wedstrijden worden er ook 100m afstanden gezwommen.

Wedstrijden op uitnodiging

Wij krijgen jaarlijks een aantal uitnodigingen om deel te nemen aan wedstrijden die door andere verenigingen worden georganiseerd. Er wordt dan in overleg bekeken aan welke wedstrijden wij deel kunnen nemen.

Clubkampioenschappen en Limiet  wedstrijden

Deze wedstrijden worden georganiseerd om limieten te halen voor de Nederlandse Zwemkampioenschappen. Deze wedstrijden organiseert Neptunus  zelf.

Heb je interesse? Kom eens langs en volg een proefles. Vul het formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Wat kost het?  Hier vindt u de link naar onze contributiepagina.

Wilt u zich aanmelden? Dan kunt u zich hier inschrijven voor de wedstrijdploeg.

Contact 

Bij vragen kunt contact opnemen door:

 • Een email te  sturen naar: info@wvneptunus.com
 • U kunt ook het formulier proefles invullen en dan neemt een van de trainers contact met u op.

Voor uitslagen wedstrijden : Website  CWZ-NCS  Wedstrijden

Scroll naar boven