Veilig sportklimaat

Watervrienden Neptunus Born streeft naar een veilig sportklimaat.

Om dit te bevorderen:

    • Hanteren wij de gedragscode binnen onze vereniging.
    • Beschikken al onze vrijwilligers over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
    • Hebben wij een contactvertrouwenscontactpersoon;
    • Onderschrijven wij de Gedragscode Zwembadbranche.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Mevr. Linda Koopman is binnen de Watervrienden Neptunus aangesteld als Vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Linda Koopman is als vcp eenvoudig te benaderen via email: vcp@wvneptunus.com

In het kader van een veilig sportklimaat is het van belang om vragen over, of ervaring met ongewenst gedrag in het zwembad, aan de orde te kunnen stellen. Watervrienden Neptunus heeft daarom een Vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld. Met het aanstellen van een VCP hopen we het de leden gemakkelijker te maken om grensoverschrijdend gedrag te bespreken. De VCP is géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging. Een VCP luistert, denkt mee en kent het sportnetwerk. Daarmee is deze rol een waardevolle aanvulling op de taken van het bestuur.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon is het aanspreekpunt voor jou wanneer er problemen zijn ontstaan, waarover je niet zo gemakkelijk praat met een docent of mentor. Misschien gaat het zelfs over die docent of mentor of over een medeleerling. Het kan ook gaan over andere vervelende zaken die je dwars kunnen zitten.

Aanspreekpunt voor welke problemen?

Het kan gaan om allerlei problemen, zoals dat je gepest wordt, of over dat je weet dat een ander gepest wordt. Het kan ook gaan om seksuele intimidatie, of over discriminatie en zelfs over geweldpleging. Kortom: als je problemen hebt en er eigenlijk met niemand over durft te praten, dan kun je bij de contactvertrouwenspersoon terecht. Je mag ook altijd iemand ( een vriend(in) of je mentor bijvoorbeeld) meenemen naar het gesprek als je dat prettig vindt.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon voor jou?

Allereerst zal de vertrouwenspersoon goed naar je luisteren. Het is belangrijk dat je niet met je problemen blijft rondlopen. De vertrouwenspersoon gaat samen met jou op zoek naar de weg die tot een oplossing van jouw probleem kan leiden. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Meldpunt NOC*NSF

Heb je liever contact met iemand van buiten de vereniging, dan is er het “Vertrouwenspunt Sport” van NOC*NSF (informatie op: www.centrumveiligesport.nl ). Telefonisch kan dit via: 0900- 2025590 (€ 0,10 per minuut). De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Bij dit meldpunt kan men terecht voor eerste opvang, vragen en advies over ongewenst gedrag binnen het zwemonderwijs.

Daarnaast kan je ook terecht op de website. www.NOCNSF.nl onderwerp seksuele intimidatie. Hieronder is bij de downloads een folder opgenomen van NOC*NSF met informatie voor ouders over seksuele intimidatie in de sport.

Links over een veilig sportklimaat:

Scroll naar boven