Divider image creating a diagonal line.

Contributie voor leszwemmen

De contributies verschillen per doelgroep. De contributie kan alleen voldaan worden via automatische incasso. De contributie wordt in 2-maandelijkse termijnen (vooruitbetaling) afgeschreven van uw rekening (voor jeugdigen die geen eigen rekening hebben is dit de rekening van de ouders/verzorgers). Afschrijving vindt dan plaats aan het begin van elke even maand.

De jaarcontributie is voor alle Leren Zwemmen groepen € 120 per jaar (€ 20 per 2 maanden).

Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig € 7.

Aanmelden als nieuw lid bij het Leren zwemmen kan vanaf 3.5 jaar. Je wordt dan op de wachtlijst geplaatst. Zwemles start pas vanaf 4.5 jaar. Zodra het kind 4.5 jaar wordt zal er contact opgenomen worden wanneer er gestart kan worden.
Je kunt je aanmelden op vrijdagavond in het clublokaal van onze vereniging (trap naar sporthal omhoog, rechtsaf, en aan het einde van de gang), bij Mw. Lilian Marx.

Afmeldingen dienen schriftelijk of per email te worden gestuurd naar de penningmeester dhr. Henrie Duister, voor de 1e van elke even maand.