Divider image creating a diagonal line.

Wedstrijd informatie

Door het jaar heen zwemt de wedstrijdploeg van W.V. Neptunus Born diverse nationale en internationale wedstrijden. Hieronder volgt een overzicht van de wedstrijden die gezwommen worden en welke eisen hieraan worden gesteld.

Zuidcompetitie:
Dit zijn wedstrijden tussen NCS zwemverenigingen in het Zuiden van Nederland. De Zuidcompetitie is onder te verdelen in 2 categorieën:

– Zuidcompetitie Algemeen:
Bestaat momenteel uit zes deelnemende verenigingen. Over de gehele competitie worden er in totaal 4 wedstrijden gezwommen, verdeeld over 2 zwemseizoenen.

– Zuidcompetitie Sprint:
Bestaat momenteel uit zeven deelnemende verenigingen. Over de gehele competitie worden er in totaal 4 wedstrijden gezwommen verdeeld over 2 zwemseizoenen.

Voor elke gezwommen individuele race en estafette krijgt de ploeg punten. De ploeg die aan het einde van het seizoen de meeste punten heeft verzameld zal zich “KAMPIOEN ZUIDCOMPETITIE ALGEMEEN” of “KAMPIOEN ZUIDCOMPETITIE SPRINT” mogen noemen.

Watervrienden Nederland – Landelijke Zwem Competitie
De WVNL-LZC is een competitie waaraan de wedstrijdzwemmende verenigingen van de NCS deel kunnen nemen. De competitie is opgedeeld in verschillende regio’s. In iedere regio zijn er maximaal zes ploegen ingedeeld. W.V. Neptunus komt uit in regio 3.

Het programma van de WVNL-Landelijke Zwemcompetitie is verdeeld over drie regionale wedstrijddagen.
– de derde zondag in november;
– de tweede zondag in januari;
– de derde zondag in maart;

Daarnaast is er een landelijke finalewedstrijd waaraan de verenigingen uit alle regio’s deelnemen:
– de derde zondag in juni

Voor alle regiowedstrijden kunnen op persoonlijke nummers maximaal drie deelnemers per ploeg worden ingeschreven en voor de finalewedstrijd maximaal twee deelnemers per ploeg.
Voor alle regiowedstrijden kunnen op estafettenummers maximaal twee estafetteteams per ploeg worden ingeschreven en voor de finalewedstrijd maximaal één estafetteteam per ploeg.

De ploeg met het laagste aantal punten (seconden) na afloop van de finalewedstrijd mag zich “KAMPIOEN WVNL-LANDELIJKE ZWEMCOMPETITIE’ van dat seizoen noemen.

Nederlandse Zwemkampioenschappen W.V.NL
Deze wedstrijden worden elk jaar op de tweede zondag van februari en de derde zondag van april gehouden. Tijdens deze twee wedstrijddagen komen alle wedstrijdslagen aan bod voor zowel de 100m als voor de 200m. Aan deze wedstrijden mogen zwemmers deelnemen in de volgende leeftijdscategorieën:

– Categorie D voor 14 en 15 jarigen
– Categorie E voor 16 en 17 jarigen
– Categorie F voor 18, 19 en 20 jarigen
– Categorie G voor 21, 22 en 23 jarigen
– Categorie H voor 24 en ouder

Alleen deelnemers met een tijd, die in geval van de Nederlandse Zwemkampioenschappen WVNL moet voldoen aan de limiet of vervangende tijd, kunnen worden ingeschreven. De tijden dienen gezwommen zijn in de periode van 1 jaar voorafgaand aan de sluiting van de inschrijving van de betreffende wedstrijd.

Naar aanleiding van de binnengekomen inschrijvingen deelt de CWZ de deelnemers in:
– Iedere opgegeven deelnemer die de limiettijd op zijn afstand heeft gehaald is zeker van plaatsing;
– Eventuele niet volle series zullen worden aangevuld met deelnemers die de vervangende tijd hebben gehaald;
– Inschrijvingen met een vervangende tijd voor een programma die niet zijn geplaatst, zullen op de reservelijst worden geplaatst;
– Late inschrijvingen zullen in de plaatsingsvolgorde worden geplaatst onder de zwemmers met een vervangende tijd en kunnen op basis van een eventuele limiet niet per definitie aanspraak maken op een startplaats.

Nederlandse Junioren Zwemkampioenschappen W.V.NL
Deze wedstrijd wordt elk jaar op de tweede zondag van december gehouden. Tijdens deze wedstrijddag komen alle wedstrijdslagen aan bod voor zowel de 25m, 50m, en 100m. Aan deze wedstrijd mogen zwemmers deelnemen in de volgende leeftijdscategorieën:

– Categorie A voor 7 t/m 9 jarigen
– Categorie B voor 10 en 11 jarigen
– Categorie C voor 12 en 13 jarigen

Voor de Nederlandse Junioren Zwemkampioenschappen WVNL geldt:
– Er zullen geen limiet- en/of vervangende tijden worden vastgesteld;
– Plaatsing vindt in eerste instantie plaats op basis van geldige inschrijftijden;
– Het maximaal aantal te zwemmen series wordt bepaald aan de hand van de maximaal beschikbare zwemtijd;
– Inschrijvingen voor een programma die niet zijn geplaatst, zullen op de reservelijst worden geplaatst;
– Inschrijvingen zonder geldige inschrijftijd zullen in de plaatsingsvolgorde worden geplaatst onder de zwemmers met een geldige inschrijftijd;
– Late inschrijvingen zullen in de plaatsingsvolgorde worden geplaatst onder de tijdig ingeschreven zwemmers zonder een geldige inschrijftijd.

W.V.NL Langeafstandwedstrijd
Tijdens deze wedstrijd staat de 400m vrij, de 400m wisselslag, 800m vrij en 1500m vrij op het programma.

De 400m vrij en 400m wisselslag worden zoals bij andere wedstrijden gebruikelijk is met één zwemmen in een baan gezwommen. Bij de 800m en 1500m zullen we echter met twee zwemmers per baan, dit om binnen de beschikbare tijd meer zwemmers de mogelijkheid te geven deel te kunnen nemen. Bij deze wedstrijd is het mogelijk om zonder geldige inschrijftijd in te schrijven.


W.V.NL Langebaankampioenschappen
De WVNL langebaankampioenschappen bestaan uit een tweetal wedstrijden. De wedstrijden worden elk jaar op de laatste zondag van de maand maart en de eerste zondag van de maand juni gehouden.

Beide wedstrijden worden verzwommen in een 50m bassin. Verdeeld over de beide dagen staan alle persoonlijke 50,110 en 200m zwemnummers op het programma, met uitzondering van de 100m wisselslag.  Verenigingen kunnen voor deze wedstrijden zwemmers inschrijven met resultaten  van door de WVNL  goedgekeurde wedstrijden.

Net zoals de WVNL-Bondszwemkampioenschappen gaat het hier om individuele resultaten en niet om een verenigingsresultaat zoals bij de landelijke zwemcompetitie.