Divider image creating a diagonal line.

Historie

De oprichting
De officiële oprichtingsdatum van onze zwemclub is 23 oktober 1971. In die tijd had Born nog geen zwembad, maar was er wel steeds meer behoefte om de zwemsport te beoefenen. Dit bleek toen een werkgroep, voortgekomen uit het zgn. comité van samenwerking (een overlegorgaan aangaande sportactiviteiten in de toenmalige gemeente Born), een oproepingsvergadering uitschreef voor geïnteresseerden. Zo’n 150 enthousiastelingen meldden zich. De werkgroep, bestaande uit Dhr. van Gellekom, Dhr. Kerens en Dhr. Bijlmakers gaf vervolgens de aanzet tot de oprichting van een zwemvereniging met de naam “Neptunus”. Dhr. van Gellekom werd de eerste voorzitter, Dhr. Trags secretaris en Mw. Heutmekers penningmeester.

De eerste zwemlessen
Op 21 oktober 1971 gingen de eerste zwemlessen van start. Iedere week reden er 3 bussen, met voornamelijk jeugd, naar het Prins Willem-Alexander-bad in Geleen (inmiddels afgebroken). De eerste weken waren nodig om de kinderen goed verdeeld te krijgen over de groepen. Maar op 9 december 1971 slaagden de 6 kandidaten al voor hun zwemdiploma A en 3 voor hun diploma B.

Welke bond?
Begin 1972 werd er gezocht naar een landelijke, overkoepelende organisatie waarbij men zich kon aansluiten. Er diende een keuze gemaakt te worden tussen de NKS (Nederlandse Katholieke Sportbond), de NCS (Nederlandse Culturele Sportbond) en de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwem Bond). De keuze viel uiteindelijk op de NCS waarbij men, in tegenstelling tot de KNZB, de naam “Neptunus” mocht blijven gebruiken.

Wisseling in zwemlesavond
De donderdagavond is heel lang de vaste avond voor het recreatieve (diploma) zwemmen van de vereniging. Vanaf 1975 werden woensdagavond en zaterdagmorgen definitief ingeruild voor de donderdagavond. Noodgedwongen moesten we op een bepaald moment naar de vrijdagavond verhuizen. De zwemmende jeugd komt uit de gemeente Born en de kerkdorpen Limbricht, Guttecoven en Einighausen wordt wekelijks met bussen (en vele vrijwillige busleidsters en leiders) naar het zwembad vervoerd, om daar zwemles te krijgen. Neptunus heeft in 40 jaar zo’n 5000 kandidaten met succes opgeleid voor de diverse zwemdiploma?s: A, B, C (even Basiszwemdiploma, nu het Zwem-ABC), D, E en F (nu Zwemvaardigheids diploma?s 1, 2 en 3) en ook nog de speciale Zwemvaardigheidsdiploma’s Snorkelen, Balzwemmen en Wereldzwemslagen. De methodische nadruk ligt nog altijd op het ‘natuurlijk zwemonderricht’: kinderen op een speelse manier vertrouwd maken met het medium water en zorg dragen voor kwalitatief sterk onderbouwde zwemdiploma’s. Hiertoe beschikt Neptunus al jaren over een geheel vrijwillige kadergroep van zo’n 25 gediplomeerde zwemleiders en zwemleidsters. De opleiding van deze kaderleden geschiedt grotendeels zelf, op basis van landelijk erkende opleidingen. Het diplomazwemmen is twee keer per jaar, waarvoor eerst een strenge selectie wordt toegepast op de kandidaten (proefzwemmen).

– Uitreiking van het 5000e Neptunus zwemdiploma in 2009
– Uitreiking van het 6000e Neptunus zwemdiploma in 2016

Erevoorzitter: Jules Hermans
Tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering in mei 2002 werd Jules Hermans tot Erevoorzitter benoemd. Dit is heel opmerkelijk, want meestal gebeurt dat bij het beëindigen van de bestuursfunctie van voorzitter. Een afgevaardigde van de gemeente Sittard-Geleen was de eerste om Jules via de microfoon toe te spreken met anekdotes en lovende woorden.

We willen Jules nogmaals namens alle Neptunus leden van harte feliciteren met deze eretitel en we hopen, dat hij nog een tijdje de energie heeft om als boegbeeld van Neptunus in ons midden te blijven. Jules, zoals je zelf je titel pleegt te verwoorden: “Van harte proficiat met je benoeming tot Ere-kartrekker van Neptunus”.