Divider image creating a diagonal line.

Opleiding

Onze kaderleden zijn allemaal vrijwilligers die zwemles geven als hobby. Dit neemt niet weg dat wij streven naar een kaderkorps met zoveel mogelijk diploma’s en bevoegdheden. Om zwemles te kunnen geven moet je allereerst plezier hebben in de omgang met kinderen, en zelf natuurlijk een liefhebber van zwemmen zijn.

– Wij bieden een interne Aspirant Zwemleider cursus aan voor ouders en jeugdigen vanaf 14 jaar, die wat ervaring willen op doen.
– Voor de wat meer gevorderde lesgevers is er de mogelijkheid om de landelijk erkende Lesgever Zwem-ABC opleiding te volgen.

Veiligheid kan in een zwembad natuurlijk van levensbelang zijn. Al onze kaderleden krijgen daarom de mogelijkheid om een EHBO/Reanimatie cursus, KNBRD of ZRZ (Zwemmend Redden voor Zwembaden) bijscholingen te volgen.

Wanneer je interesse hebt om bij ons zwemles te geven. Kom dan gerust eens een keer kijken op de vrijdagavond.

Zwemles door ouders.
Al vele jaren is Neptunus geheel afhankelijk van de belangeloze inzet van vrijwilligers voor het geven van zwemles aan kinderen en volwassenen. De opleiding van deze kaderleden wordt door ons zelf verzorgd. Om de kwaliteit van de zwemlessen op peil te kunnen houden, zijn wij altijd op zoek naar ouders van kinderen die bij Neptunus zwemmen, en die bereid zijn om een handje te helpen bij het geven van die zwemlessen op vrijdagavond.

Wij willen u niet opzadelen met allerlei verplichtingen, maar dachten dat als u toch aanwezig bent om uw kind te brengen en op te halen, u misschien net zo goed van de gelegenheid gebruik kan maken om ons te assisteren bij een zwemles in het kikkerbadje. Niet aan uw eigen kind, maar wel tijdens het tijdstip dat uw kind aanwezig is. Wij willen u wel begeleiden zodat u een waardevolle assistentie voor ons kunt zijn.

Wij nodigen u uit om eens een vrijdagavond uw badpak of zwembroek mee te nemen, en gebruik te maken van dit unieke aanbod. U kunt dan, onder begeleiding van een andere instructeur, assisteren bij een zwemles aan een van de de groepen in ons kikkerbadje. Voor ouders die regelmatig kunnen meehelpen, bieden wij een interessante korting op de contributie van hun kind aan…

Heeft u vragen, of wilt u melden dat u een keertje komt assisteren. Stuur dan een mailtje naar Lilian Marx.

Zien we u bij Neptunus?